UPOUTÁVKA


VSTUPENKY

VSTUPENKY ZA SNÍŽENOU CENU, DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

HLAVNÍ PARTNER

OBEC ZBYTINY

SLEDUJTE NÁS

ANKETA

Která kapela se vám nejvíce líbila?
Počet hlasů: 12

SPŘÁTELENÉ FESTIVALY

FROVFEST HELL P DAYS

AUDIO PODĚKOVÁNÍ

PARTNEŘI

DECRO FILMpro SPARK iROCKSHOCK HELLMAGAZINE Letáková kampaň.cz Na starém městě Volary ROCKLE KLUB CRYSTAL PRODUCTION WOLLDESIGN FAJN ROCK MUSIC ROCKPLANET ROCKLIST BLACK HORNET RADIO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRACHATICE NÁBYTEK OK OBELISK X-REKLAMA kluboofkatv.cz RESORTKADLECŮ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní informace, které nám předáváte při objednávání vstupenek používáme pouze za účelem zpracování vaší objednávky. Nikterak je neuchováváme ani nijak neskladujeme, nepředáváme dalším stranám nebo jiným subjektům, ať už pro jakýkoli účel. Tyto vaše údaje slouží pouze a vždy jen ke zpracování vaší objednávky (oprávněný zájem k dokončení objednávky).

Pouze jedinným správcem, takto získávaných údajů je jen pořadatel festivalu. Tyto údaje jsou použity výhradně ke zpracování objednávky, nikam nejsou předávány a ani ukládány (např. do databází či jiné).

Kontakt na správce těchto údajů je southofheavenopenair[zavinac]seznam.cz


Prohlášení o cookies

Tato webová stránka používá cookies.

K poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Pro zobrazení videa z youtube je nutné povolení analytických cookies. Cookies třetích stran (facebook, instagram, youtube) mohou být zkombinovány s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách.

Váš souhlas se týká následujících domén: southofheavenopenair.com a pro videonáhledy kapel youtube.com

Změnit či odebrat souhlas s cookies na tomto webu můžete pomocí tohoto odkazu: Spravovat cookies


EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů

"Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů"

1. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

 • a) totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;
 • b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • d) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 • e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • f) případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

2. Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

 • a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • b) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • c) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • d) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • e) skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;
 • f) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, pro který byly shromážděny, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů již uvedené informace má, a do té míry, v níž je má."Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů"

1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:

 • a) totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;
 • b) případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;
 • c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • d) kategorie dotčených osobních údajů;
 • e) případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • f) případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

2. Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:

 • a) doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • b) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);
 • c) existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • d) pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • e) existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • f) zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 • g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

3. Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:

 • a) v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;
 • b) nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace; nebo
 • c) nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

4. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:

 • a) subjekt údajů již uvedené informace má;
 • b) se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;
 • c) je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 • d) osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.
UPOUTÁVKA


VSTUPENKY

VSTUPENKY ZA SNÍŽENOU CENU, DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

HLAVNÍ PARTNER

OBEC ZBYTINY

SLEDUJTE NÁS

ANKETA

Která kapela se vám nejvíce líbila?
Počet hlasů: 12

SPŘÁTELENÉ FESTIVALY

FROVFEST HELL P DAYS

AUDIO PODĚKOVÁNÍ

PARTNEŘI

DECRO FILMpro SPARK iROCKSHOCK HELLMAGAZINE Letáková kampaň.cz Na starém městě Volary ROCKLE KLUB CRYSTAL PRODUCTION WOLLDESIGN FAJN ROCK MUSIC ROCKPLANET ROCKLIST BLACK HORNET RADIO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRACHATICE NÁBYTEK OK OBELISK X-REKLAMA kluboofkatv.cz RESORTKADLECŮ