UPOUTÁVKA


VSTUPENKY

VSTUPENKY ZA SNÍŽENOU CENU, DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

HLAVNÍ PARTNER

OBEC ZBYTINY

SLEDUJTE NÁS

ANKETA

Která kapela se vám nejvíce líbí?
Počet hlasů: 187

SPŘÁTELENÉ FESTIVALY

FROVFEST HELL P DAYS

PARTNEŘI

DECRO FILMpro SPARK iROCKSHOCK HELLMAGAZINE Letáková kampaň.cz Na starém městě Volary ROCKLE KLUB CRYSTAL PRODUCTION WOLLDESIGN FAJN ROCK MUSIC ROCKPLANET ROCKLIST HEY RADIO BLACK HORNET RADIO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRACHATICE NÁBYTEK OK OBELISK X-REKLAMA

FESTIVAL

Místo konání : Areál lomu v obci Zbytiny (okres Prachatice) jižní Čechy

Vítej v naší South of heaven rodině.

Festival je plný skvělých lidí, určitě si to užiješ.

Doporučujeme přibrat teplejší oblečení na večer, je to Šumava a noci bývají chladné i v létě.

Pokud přijedeš autem, parkování je zdarma, pokud budeš stanovat, tak i kemp je zdarma na louce kousek od lomu. V případě že budeš chtít spát v některém z penzionů v okolí, rezervuj si ho co nejdříve.

Měj se fajn a na viděnou v létě!

Pokud se ti chce, šiř info o festivalu po přátelích, pojď na náš facebook / instagram - south of heaven open air a sleduj aktuální informace.


... trocha historie:

Počátky osídlení této krajiny sahají již do 14 století. První zmínky o existenci obce Zbytiny pocházejí z roku 1388. Roku 1395 byly po vleklých sporech s vyšehradskou kapitulou předány vesnice Blažejovice, Koryto, Skříněřov, Sviňovice a Zbytiny zlatokorunskému klášteru.

Od 15. století do počátku 17. století byly tyto obce součástí rožmberského panství, pak postupně přešly do majetku císaře Rudolfa II., Eggenberků a poté Schwarzenberků. Počátkem října 1938 byly na základě Mnichovské dohody obsazeny německým vojskem a připojeny k Říši.

Teprve v roce 1945 osvobozením území americkou armádou bylo území opět vráceno Československé republice. V poválečném období po nuceném odsunu původního převážně německého obyvatelstva nastal příliv nových osídlenců. Počet obyvatel však podstatně poklesl, dnes zde trvale žije pouhých 320 obyvatel. Mnohé z dříve obytných domů v současnosti slouží pouze k rekreaci.


Organizační řád festivalu

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.
 • Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 • Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!
 • Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!
 • Přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.
 • Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v prostorách veřejných tábořišť.
 • Parkování je možno na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.
 • K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.
 • Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky nebo na pódium bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a člověk při takovém skutku chycený bude vykázán z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.
 • Zákaz distribuce a umisťování v prostoru festivalu jakékoliv propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah vč. účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.
 • Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka festivalu.


UPOUTÁVKA


VSTUPENKY

VSTUPENKY ZA SNÍŽENOU CENU, DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

HLAVNÍ PARTNER

OBEC ZBYTINY

SLEDUJTE NÁS

ANKETA

Která kapela se vám nejvíce líbí?
Počet hlasů: 187

SPŘÁTELENÉ FESTIVALY

FROVFEST HELL P DAYS

PARTNEŘI

DECRO FILMpro SPARK iROCKSHOCK HELLMAGAZINE Letáková kampaň.cz Na starém městě Volary ROCKLE KLUB CRYSTAL PRODUCTION WOLLDESIGN FAJN ROCK MUSIC ROCKPLANET ROCKLIST HEY RADIO BLACK HORNET RADIO ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PRACHATICE NÁBYTEK OK OBELISK X-REKLAMA